Là chuyên mục tổng hợp các thông tin, kiến thức y học liên quan đến các sản phẩm, thực phẩm, dụng cụ,... trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.