Là chuyên mục chia sẻ, giới thiệu về các sản phẩm được nghiên cứu và phân phổi bởi Phòng chẩn trị y học cổ truyền Tâm Minh Đường như: An Cốt NamCao bổ thận Tâm Minh ĐườngCao bình vị Tâm Minh ĐườngCao đại tràng Tâm Minh ĐườngCao tiêu trĩ An Trĩ NamCao bổ phế Tâm Minh Đường và nhiều sản phẩm chất lượng khác.